Thông tin dự án đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án đấu thầu, mua sắm công

Báo cáo số 850/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND phường Đức Thắng về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến ngõ chưa được duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn phường 22 tuyến, phường Đức Thắng
Ngày đăng 28/09/2020 | 10:49  | Lượt xem: 36

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Xem chi tiết tại đây