Thông tin dự án đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án đấu thầu, mua sắm công

Tờ trình số 856/TTr-UBND ngày 29/6/2020 của UBND phường Đức Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Nhà văn hóa tổ 5, tổ 6, phường Đức Thắng
Ngày đăng 28/09/2020 | 10:45  | Lượt xem: 20

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Xem chi tiết tại đây