Thông tin dự án đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến đường ngõ chưa được duy tu bảo dưỡng trên địa bàn phường 20 tuyến, phường Đức Thắng
Ngày đăng 28/09/2020 | 10:42  | Lượt xem: 17

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Xem chi tiết tại đây