thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 18/01/2020 của UBND phường Đức Thắng về việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Ngày đăng 28/09/2020 | 11:32  | Lượt xem: 28

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Xem chi tiết tại đây