Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

UBND phường Đức Thắng tổ chức cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày đăng 23/06/2020 | 18:19  | Lượt xem: 223

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND phường Đức Thắng về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, UBND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Sáng ngày 17/6/2020, UBND phường Đức Thắng đã tổ chức thực hiện cưỡng chế vi phạm chuyển mục đích đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép của ông Nguyễn Quốc Khánh, tại xứ đồng Diễn Khánh (đường Ao dài), tổ dân phố số 3, phường Đức Thắng.

Đồng chí Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND phường họp chỉ đạo trước buổi cưỡng chế

Theo đó, đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đã được xác định rõ. Ông Nguyễn Quốc Khánh đã xây dựng công trình vi phạm làm thay đổi hiện trạng đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 302-A-I (9), bản đồ đo vẽ năm 1994 tại xứ đồng Diễn Khánh, tổ dân phố số 3, phường Đức Thắng. Do đó, biện pháp khắc phục hậu quả là: buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã sử dụng sai mục đích.

Lực lượng chức năng đọc lệnh cưỡng chế
 

Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế
 

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND phường, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của lực lượng cưỡng chế, công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại đất đã sử dụng sai mục đích tại xứ đồng Diễn Khánh, tổ dân phố số 3, phường Đức Thắng (thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 302-A-I (9), bản đồ đo vẽ năm 1994) đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định./.

Ban biên tập