Tin chính của Phường Tin chính của Phường

Phường Đức Thắng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
Ngày đăng 24/11/2020 | 10:45  | Lượt xem: 85

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1232/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 09/10/2020 giữa UBND và UB MTTQ phường Đức Thắng về việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Sáng ngày 17/11/2020, phường Đức Thắng đã tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và tổng kết công tác Mặt trận tổ quốc năm 2020. Dự buổi kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng,  chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường; các chi bộ, TDP, Ban Công tác Mặt trận các TDP và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Văn Anh – Chủ tịch UB MTTQ phường
 

Tại buổi kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Anh – Chủ tịch UB MTTQ phường đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của Cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, bám sát sự chỉ đạo của UB MTTQ Quận, Đảng ủy, chính quyền phường, MTTQ phường Đức Thắng đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua yêu nước xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nổi bật là thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ngày vì người nghèo; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phòng chống dịch Covid 19… Với đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn, phường Đức Thắng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Đánh giá kết quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020, phường Đức Thắng đã triển khai tốt các nội dung: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, duy trì thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình văn hóa, TDP Văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo… Do vậy, đến nay phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; có 2133/2273 hộ gia đình gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93,8%; 8 TDP đăng ký giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Bí thư Đảng ủy phường
 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Bí thư Đảng ủy phường Đức Thắng đã phát biểu định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong đó nhấn mạnh: chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc; bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy phường triển khai tốt các nhiệm vụ, các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng phường Đức Thắng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, phường Đức Thắng khen thưởng 04 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Bí thư Đảng ủy phường khen thưởng các tập thể
 
Đồng chí Hoàng Văn Anh – Chủ tịch UB MTTQ phường khen thưởng các cá nhân
 
Đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND phường khen thưởng các cá nhân
 

Ban biên tập