Chính trị Chính trị

Kỳ họp thứ 11, HĐND phường Đức Thắng khóa II
Ngày đăng 16/06/2020 | 18:42  | Lượt xem: 119

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Ngày 12/6/2020, HĐND phường Đức Thắng  khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Tiến Dũng - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố và các đại biểu HĐND phường.

Description: IMG_1500

06 tháng đầu năm 2020, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Quận ủy,HĐND, UBND Quận, phường Đức Thắng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, tập trung quyết liệt trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực đạt được kết quả tích cực. Cụ thể: kinh tế của phường tiếp tục phát triển ổn định, tổng thu ngân sách đạt trên 3,5 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch Quận giao; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện, hoàn thành chỉnh trang 22 tuyến đường ở khu dân cư đạt 100% khối lượng; sự nghiệp văn hoá - xã hội được phát triển sâu rộng và hiệu quả, công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. 8/8 tổ dân phố duy trì Tổ dân phố văn hóa, 98,4% gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa; công tác y tế, giáo dục được duy trì đạt kết quả tốt, trong đó đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dich Covid 19 và hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn.

Description: IMG_1598

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy định, công tác quản lý đất đai - TTXD, trật tự văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Description: IMG_1484

06 tháng cuối năm 2020, phường Đức Thắng  đã đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo, rà soát, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý giao thông, xây dựng đô thị, tài nguyên, môi trường; hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố, tăng cường cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Description: IMG_1519

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận nêu lên những lên những tồn tại hạn chế, đề xuất những giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020; biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; Quyết toán ngân sách năm 2019; chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021; nghị quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND phường, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Cổng TTĐT Quận