Bộ máy tổ chức hành chính
Ngày đăng 30/12/2019 | 11:47  | Lượt xem: 311

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

 

Lãnh đạo Đảng ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Bí thư Đảng ủy

0243.7525822

2

Cấn Văn Duẩn

Phó bí thư Đảng ủy

0243.7525826

3

Nguyễn Đình Đại

Phó bí thư Đảng ủy

0243.7525825

Lãnh đạo HĐND

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

02437525816

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐND

Số máy lẻ (201)

2

Nguyễn Thị Thanh

PCT HĐND

Số máy lẻ (112)

Lãnh đạo UBND

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

02437525816

1

Cấn Văn Duẩn

Chủ tịch UBND

Số máy lẻ (202)

2

Hoàng Văn Dũng

PCT phụ trách KT- VHXH

Số máy lẻ (113)

3

Hoàng Văn Khánh

PCT phụ trách XD-ĐT-MT

Số máy lẻ (114)

Lãnh đạo UB. MTTQ

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

02437525816

1

Hoàng Văn Anh

Chủ tịch UB. MTTQ

Số máy lẻ (210)

2

Ma Thị Thu Huyền

PCTTT UB, MTTQ

Số máy lẻ (210)

3

Hồ Thị Minh Tâm

PCT UB, MTTQ

Số máy lẻ (210)

Các hội đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

02437525816

1

Chu Minh Thúy

Chủ tịch hội phụ nữ

Số máy lẻ (211)

2

Hà Trần Trung

Bí thư đoàn TN

Số máy lẻ (213)

3

Nguyễn Xuân Vệ

Chủ tịch hội cựu chiến binh

Số máy lẻ (212)

4

Hồ Thị Minh Tâm

Chủ tịch hội người cao tuổi

Số máy lẻ (115)

5

Nguyễn Thị Hợi

Chủ tịch hội cựu TNXP

Số máy lẻ (115)

6

Ma Thị Thu Huyền

Chủ tịch hội CTĐ

Số máy lẻ (115)

Cán bộ, công chức, người lao động và đơn vị sự nghiệp

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

02437525816

1

Nguyễn Thị Hương

Công chức VP - TK

Số máy lẻ (102)

2

Nguyễn Hữu Phúc

Công chức VP - TK

Số máy lẻ (103)

3

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên VP - TK

Số máy lẻ (102)

4

Hoàng thị Nguyệt

Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

Số máy lẻ (110)

5

Nguyễn Hải Anh

Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

Số máy lẻ (109)

6

Nguyễn Quang Chiến

Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

Số máy lẻ (111)

7

Nguyễn Thị Anh Vân

Công chức Tư pháp

Số máy lẻ (107)

8

Mai Quốc Toản

Công chức Tư pháp

Số máy lẻ (108)

9

Hà Thị Giáng

Công chức Tư pháp

Số máy lẻ (103)

10

Ngô Thị Hồng Năm

Công chức LĐTBXH

Số máy lẻ (105)

11

Hoàng Thị Vân Hạnh

Công chức VHTT

Số máy lẻ (106)

12

Trần Thị Mến

Nhân viên đài TT

Số máy lẻ (106)

11

Nguyễn Tiến Giáp

CHT Ban CHQS

Số máy lẻ (206)

12

Hoàng Khắc Tùng

CHP Ban CHQS

Số máy lẻ (206)

13

Nguyễn Ngọc Thành

CHP Ban CHQS

Số máy lẻ (206)

14

Lê Thị Thúy Hà

Công chức TC-KT

Số máy lẻ (204)

15

Phí Thị Hồng Thúy

Công chức TC-KT

Số máy lẻ (204)

16

Phạm Thanh Tâm

Nhân viên VP Đảng ủy

Số máy lẻ (208)

17

Vũ Minh Sơn

Trưởng Ban BVDP

Số máy lẻ (101)

18

Vũ Thanh Tùng

Phó Ban BVDP

Số máy lẻ (101)

19

Đặng Ngọc Vũ

Tổ trưởng Tổ tự quản

Số máy lẻ (101)

20

Nguyễn Thanh Huyền

Tổ phó Tổ tự quản

Số máy lẻ (101)

21

Cao Cự Lân

Tổ viên Tổ tự quản

Số máy lẻ (101)

22

Phạm Bảo Trung

Tổ viên Tổ tự quản

Số máy lẻ (101)

23

Đỗ Xuân Sơn

Tổ viên Tổ tự quản

Số máy lẻ (101)

24

Nguyễn Bích Ngọc

Viên chức Dân số - KHHGĐ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm

Số máy lẻ (209)

25

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi thú y phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm

Số máy lẻ (209)

26

Vũ Văn Hùng

Cán bộ quản lý thuế, Đội thuế Liên phường 1, Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm

Số máy lẻ (205)

0983738890

27

Cao Nam Thắng

Trưởng Trạm Y tế

02437579924

28

Đỗ Thị Kỳ

Phó trưởng Trạm Y tế

0983075979

29

Nguyễn Thị Thịnh

Hiệu trưởng THCS

0976878983

30

Nguyễn Thị Phượng

Hiệu trưởng Tiểu học

0866837156

31

Hoàng Chí Dũng

Trưởng ban TTND

0975253823