An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Phường Đức Thắng tổ chức lớp học “Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4” năm 2018
Ngày đăng 14/08/2019 | 15:43  | Lượt xem: 104

(BTLP) Sáng 26/8/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Đức Thắng đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Sáng 26/8/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Đức Thắng đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Tham dự khai mạc có Thiếu tá Nguyễn Minh Hải - Trợ lý Dân quân tự viên, Ban Chỉ huy Quân sự Quận; Thượng tá Uông Thượng Hoàng - Giảng viên Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – UBND- UB.MTTQ phường và 102 học viên.


(Đồng chí: Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐ GDQP&AN phường phát biểu khai mạc)

Khai mạc lớp học, đồng chí Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Giáo dục kiến thức phòng và an ninh là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của đơn vị góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Do vậy, mỗi học viên cần phải nêu cao tình thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ, vị trí công tác của mỗi đơn vị và cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên; đảm bảo 100% học viên đạt yêu cầu khóa học.

Trong thời gian 04 ngày tập trung học tập (từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninhtrong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng - an ninhquốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Ngay sau phần khai mạc, các học viên đã được nghe Thượng tá Uông Thượng Hoàng - Giảng  viên Học viện chính trị quân sự, Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phạm Thanh Tâm