An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Ban chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Ngày đăng 12/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 100

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm từ ngày 25/3/2020 đến ngày 31/12/2020;

Ngày 15/5/2020, Ban chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm đã ban hành văn bản số 1590/BCĐ-XDPT về việc tuyên truyền công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công văn số 1590/BCĐ-XDPT ngày 15/5/2020 của Ban chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm

Nội dung văn bản nêu rõ:

Trong thời gian qua để làm tốt công tác tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng 03 phóng sự gồm: "Những vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo - thực trạng và giải pháp"; "Báo động với việc vận chuyển, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua cảng hàng không, đường bưu chính và không gian mạng" và "Đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ". Những phóng sự này đã và đang phát trên kênh sóng VTV1, VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam.

Thông qua 03 phóng sự trên, Ban chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận truy cập vào các đường links dưới đây để xem và biết về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

http://youtu.be/wfL5ILF3FBE
Đấu tranh với tội phạm vi phạm
pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ

http://youtu.be/XNul8XTLnqw
Báo động việc vận chuyển, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ qua cảng
hàng không, đường bưu chính
và không gian mạng

http://youtu.be/wvTMB3ybYQM
Những vi phạm về vũ khí,
vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ và
pháo thực trạng và giải pháp

Theo Cổng TTĐT Quận